Parafialna Rada Ekonomiczna

ma za zadanie wspieranie ks. proboszcza w administrowaniu parafialnymi dobrami materialnymi. Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (por. kan. 537 KPK) w roku 2022 została powołana w naszej parafii przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Parafialna Rada Ekonomiczna. Kadencja PRE (niezależnie od wielkości parafii) trwa 4 lata, a na jej członków powołuje się 3-7 osób, które zobowiązane są do zachowania dyskrecji.

Członkami naszej rady są:

  • Justyna Gazda
  • Andrzej Klem
  • Dariusz Korbas
  • Michał Pilarski

Zasady jej funkcjonowania określa Statut Ekonomicznej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej.

Spotkania PRE odbywają się raz na kwartał (informacje o ich terminach przekazywane są w ogłoszeniach parafialnych lub bezpośrednio członkom Rady).