Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest:

  • w każdą sobotę na mszy św. o godz. 18.00
  • w każdą niedzielę na mszy św. o godz. 13.00 /jeśli nie ma innych przeszkód np. jubileusz małżeński itp./

TERMIN CHRZTU ustalają rodzice dziecka z ks. Proboszczem. Udzielić chrztu możemy jedynie jeśli rodzice dziecka są osobami wierzącymi i praktykującymi.

Bardzo proszę obejrzeć przynajmniej 1 krótki filmik na temat skutków chrztu św.:

Katecheza SM@RT chrzest – przykład katechezy, inspiracja 5:55 MIN

lub

Wymagane dokumenty /dostarczyć trzeba do czwartku tydzień przed planowanym chrztem – 10 dni wcześniej/:
– akt urodzenia dziecka (w przypadku małżeństw niesakramentalnych pełny akt urodzenia, nie skrócony);
– świadectwo ślubu kościelnego (w przypadku małżeństw niesakramentalnych akt kontraktu cywilnego);
– dokument uznania ojcostwa przed kierownikiem USC (tylko w przypadku jeśli rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa ani kontraktem cywilnym);

– zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że są wiarygodnymi świadkami wiary i mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego;
– zaświadczenie o uczestnictwie w nauce przed chrztem;

MASZ ZOSTAĆ RODZICEM CHRZESTNYM to najpierw przeczytaj:

https://pl.aleteia.org/2018/09/02/czy-mozna-odmowic-gdy-ktos-prosi-zebym-zostal-rodzicem-chrzestnym-a-moze-czasem-trzeba/?fbclid=IwAR1kTNNy7um8xNJ_qcS92Js7n9T75hA_yUQrx0hn7HC_Pe4Y14OwvJzSfes

Rodzicem chrzestnym nie może być:
– osobą niewierzącą lub niepraktykującą (musi być osobą głęboko wierzącą). Dlatego do roli rodziców chrzestnych nie dopuszcza się osób żyjących w związkach niesakramentalnych (ślub cywilny, konkubinat) lub np. uczniów szkoły średniej niechodzących na religię.
– osobą żyjącą w tzw. trwałej okazji do grzechu (czyli np. narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem)
– osoba mająca mniej niż 16 lat (choć biskup diecezjalny lub proboszcz mogą dopuścić wyjątek w uzasadnionym przypadku)
– ojciec lub matka przyjmującego chrzest
– osoba obłożony karą kościelną
Kandydat musi być katolikiem po I Komunii Świętej oraz bierzmowaniu.
Kandydaci na chrzestnych winni przedstawić ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić (a nie zaświadczenie, że byli chrzczeni czy bierzmowani).

Kodeks Prawa Kanonicznego o rodzicach chrzestnych:
Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.