Kapłani

Ks. Mikołaj Graja – proboszcz

Urodził się 17 X 1972 r. w Poznaniu. Całe dzieciństwo i młodzieńcze lata spędził na os. Bonin na poznańskich Winiarach.

W 1991 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Napisał i obronił pracę magisterską na seminarium z prawa kanonicznego pt.” Katechizacja dzieci i młodzieży w dokumentach synodów poznańskich z 1968  i 1992/93”. Święcenia diakonatu otrzymał 1 VI 1996 r., a święcenia kapłańskie 24 V 1997 r.

Był wikariuszem:

  • 1997-1999 w par. św. Małgorzaty w Gostyniu
  • 1999 – 2005 w par. św. Mateusza w Poznaniu
  • 2005-2010 w par. św. Cyryla i Metodego w Poznaniu
  • 2010 – 2013 w par. św. Wojciecha w Poznaniu

1 X 2002 r. został skierowany na studia specjalistyczne na wydziale prawa, prawa kanonicznego i administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, które ukończył broniąc pracę magisterską z prawa pt. „Procedura wymierzania cenzur”. Później odbył studia podyplomowe na tym samym wydziale i uzyskał tytuł licencjata prawa kanonicznego. Od 15 września 2005 r. jest sędzią diecezjalnym w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu.

Jak mówi ks. Proboszcz: „Moje imię zobowiązuje mnie do pracy z dziećmi, stąd z największą przyjemnością każdą wolną chwilę spędzam w Domu Dziecka w Szamotułach, gdzie pomagam w każdy możliwy sposób. Dzieje się to od maja 2007 r. aż po dzień dzisiejszy.„

W dniu 1 lipca 2013r. został przez ks. Arcybiskupa posłany do nowej funkcji duszpasterskiej jaką jest bycie proboszczem. Był proboszczem w par. św. Wojciecha w Rusku /dekanat borecki/.

Od 1 VII 2019r. jest proboszczem w naszej parafii. Podstawowym zadaniem jakie wyznaczył mu ks. Arcybiskup w naszej wspólnocie to zbudowanie Domu Parafialnego, gdzie mogliby mieszkać nasi duszpasterze oraz można by prowadzić działalność duszpasterską.

ks. kan. Roman Dworacki – pomoc duszpasterska /20 I 2021r – …/

ks. Przemysław Zgórecki – pomoc duszpasterska /1 IX 2020 – 20 I 2021r/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Urodził się 6 maja 1986 roku w Poznaniu. W 2005 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu i podjął formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu oraz studia z teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2011 roku. Posługę duszpasterską pełnił w Swarzędzu, Poznaniu, Pruszkowie, Warszawie i w Londynie. Oprócz tego, w ramach wakacyjnych zastępstw, przez kilka kolejnych lat posługiwał trochę w Paryżu, Marsylii oraz na toskańskiej prowincji. Interesują go ciekawe rozmowy oraz dobre książki, a życiową pasją jak sam mówi „jest dla mnie po prostu bycie księdzem”. Dnia 20 I 2021r. został przeniesiony do Parafii Najśw. Zbawiciela w Poznaniu

Ks. Krystian Gramza – wikariusz w latach 2015 – 2020

Urodził się 28 II 1974 r. w Poznaniu. Pochodzi z Wir k. Lubonia. Ukończył studia teologiczne oraz filologię polską uzyskując z obu dziedzin tytuły magistra. Święcenia kapłańskie przyjął 27 V 2000 r.

W naszej parafii jest wikariuszem od 2015r. Zajmuje się przygotowaniem do bierzmowania oraz opiekuje się służbą liturgiczną.

mail: krystian.gramza@zsken.pl