Caritas Parafialny

Parafialny Zespół Caritas

Akcja „SKRZYDŁA”

Szanowni Państwo!

Parafialny Zespół Caritas Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Pawła II  w Luboniu zwraca się do Państwa o pomoc w rozwinięciu  prowadzonej od 2014 r.  akcji „Skrzydła”.

Polega ona na udzielaniu wsparcia konkretnemu dziecku z rodziny wielodzietnej, ubogiej lub niezaradnej życiowo. Pragniemy, aby dziecko, które jestuzdolnione, chore lub wymaga pomocy w nauce mogło otrzymać szansę na dalszy rozwój. Wiemy, że rodziców tych dzieci nie stać na to, aby w pełni taką pomoc zapewnić.

Skrzydła”  z powodzeniem  rozwinęły się w różnych regionach Polski. Nasz PZC jako pierwszy w naszej Archidiecezji Poznańskiej (chociaż „Skrzydła „ działają tylko w biurze Caritas Archidiecezjalnej) pragnie ją rozpropagować i rozszerzyć, jednakże bez Państwa pomocy nie będzie to możliwe.

Pomoc Państwa miałaby polegać na systematycznym wspieraniu finansowym wytypowanego dziecka. Kwoty z Państwa firmy, bądź od osób indywidualnych (ich wysokość uzależniona jest od Waszej woli i Waszych możliwości – my przyjmujemy również te najdrobniejsze), wpływałyby na konto naszej parafialnej Caritas z zaznaczeniem , że jest to wpłata na „ Skrzydła” np. dla Julki. Taka formagwarantuje,że pieniądze trafiają na pomoc dla tego, a nie innego dziecka np. na korepetycję. My ze swej strony zobowiązujemy się do składania systematycznych sprawozdań (jeżeli będziecie Państwo tego chcieli) z wydatków Waszych pieniędzy oraz postępów nauce, osiągnięć sportowych, artystycznych czy rehabilitacji tego właśnie dziecka, którego objęliście Państwo swoją pomocą. Ponadto, jeżeli Państwo nie będziecie mieli zastrzeżeń będziemy informowali wszystkich łącznie z nasza prasą lokalną, parafialną i innymi mediami o Państwa wielkim sercu i wsparciu tej szlachetnej akcji. Możecie Państwo też pozostać tzw. sponsorami anonimowymi, których dane znane będą tylko osobom mającym podgląd na konto ( są to ks. proboszcz i wolontariuszka – skarbnik PZC).

Na chwilę obecną współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 2 „Cieszkowianką”, znajdującą się na terenie naszej parafii. To wychowawcy są najbardziej zorientowani, które dziecko wymaga dodatkowych zajęć, aby mogło dorównać innym dzieciom w nauce. Przez te kilka lat prowadzenia „Skrzydeł”, zawsze liczyliśmy się z opinią wychowawców dzieci, którym pomagaliśmy. Dzięki takiej współpracy udało się w dwóch przypadkach nie dopuścić do tego by dziecko powtarzało klasę.  Na dzień dzisiejszy obejmujemy opieką czwórkę uczniów tej szkoły, a kilkoro oczekuje na swoich sponsorów. Mamy opinie wychowawców (w załączeniu przesyłamy ich kserokopie).

Wiemy, że są to dzieciaki z rodzin wymagającychpomocy materialnej, a także  wsparcia w innych sprawach życiowych.  Rodziny te otrzymują również wsparcie z naszej parafialnej Caritas jak i z MOPS-u.

 Mamy nadzieję, że te krótkie wyjaśnienia akcji „Skrzydła” zainteresowały Państwa i że dołączycie Państwo do nas aby „uskrzydlić” dzieciaki i pomagać im, bo przecież nie jest ich winą, że sytuacja, w której się wychowują jest taka a nie inna. Postarajmy się razem pomóc im wyrównać szanse, dodać skrzydeł , aby mimo trudności potrafiły realizować swoje plany  i marzenia.

Dziś już wiemy, że ta forma pomocy, jest bardzo skuteczna, że warto się w nią zaangażować i mieć satysfakcję widząc jej efekty oraz uśmiech dziecka, że jednak dało radę pokonać swoje słabe strony.

Szczegółowych informacji o tej akcji mogą udzielić wolontariuszki pod nr tel. 508 316 481 i 602 799 449.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na uczestnictwo w tej szlachetnej akcji prosimy o wpłaty na nr konta:

10 1090 2532 0000 0001 3076 9016  z dopiskiem „Skrzydła” dla …… Bardzo prosimy też o informację czy jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszym Parafialnym Zespołem Caritas także w innych formach pomocy.

ks. Mikołaj Graja proboszcz
oraz Parafialny Zespół Caritas


…z miłości do Boga i ludzi…

„Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest powinnością każdego wierzącego, jest zadaniem całej wspólnoty kościelnej, od wspólnoty lokalnej po Kościół Powszechny. Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną, ale również odpoczynek i troskę o duszę, pomoc często bardziej konieczną od wsparcia materialnego”.
BENEDYKT XVI, Encyklika DEUS CARITAS EST

HISTORIA – POWSTANIE ZESPOŁU

Parafialny Zespół Caritas został włączony do rejestru Caritas Archidiecezji Poznańskiej dnia 13 marca 2013r., pod nr 303. PZC działa w ramach osobowości prawnej Parafii p.w. św. Jana Pawła II. Działalność naszą określa Regulamin Parafialnego Zespołu Caritas zawarty w Statucie Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Podstawowym celem działalności jest urzeczywistnienie nauki Jezusa Chrystusa o Miłosierdziu Bożym poprzez pomoc osobom i rodzinom będącym w potrzebie, zwłaszcza zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.

DZIAŁALNOŚĆ

Nasz Zespół Caritas ma pod opieką 90 rodzin tj. 256 osób. Swoim działaniem obejmujemy:

 1. Potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore i niepełnosprawne,
 2. Rodziny wielodzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby ubogie,
 3. Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,
 4. Osoby przeżywające trudności.

Do dyspozycji parafian i swoich podopiecznych wolontariuszki Parafialnego Zespołu Caritas są w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 17:00 w biurze parafialnym naszego kościoła.

ZAKRES POMOCY ZESPOŁU

 1. Porady prawne (współpracujemy z prawnikami z Caritas Archidiecezji Poznańskiej).
 2. Informujemy zainteresowanych o możliwościach szukania pracy i pomocy w innych organizacjach do tego uprawnionych np.: M.O.P.R., Urząd Miejski, itp.
 3. Wspomagamy ludzi przewlekle chorych, po leczeniu szpitalnym oraz różnych wypadkach losowych:
 4. Zespół mobilizuje także społeczność parafialną do modlitwy, ofiar i czynu, do wspierania działalności charytatywnej.

AKCJE „SERDUSZKO” I „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”

Akcja „Serduszko” polega na tym, że przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i przed rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym parafianie po każdej niedzielnej Mszy św. zabierają papierowe „serduszka” z numerem odbiorcy. Na „serduszku” zawarta jest treść prośby np.: „dziecko lat 6 prosi o słodycze”, „uczeń/uczennica gimnazjum/szkoły średniej prosi o przybory szkolne”. Natomiast akcja „Tornister pełen uśmiechów” – to wypełnianie przyborami szkolnymi plecaków dla poszczególnych grup wiekowych szkoły podstawowej. Plecaki otrzymujemy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI, INSTYTUCJAMI I PRASĄ

Urząd Miasta, Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa nr 2 „Cieszkowianka”, Parafialne Zespoły Caritas parafii: p.w. św. Barbary, p.w. św. Jana Bosko i p.w. św. M. Kolbe w Luboniu, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi w Luboniu, prasa lokalna „Wieści Lubońskie”.

SPOSOBY POZYSKIWANIA FUNDUSZY

 1. Sprzedaż kadzidełek.
 2. Sprzedaż świec Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Paschaliki.
 3. Zbiórki pieniężne na rzecz Caritas.
 4. Fundusz parafialny.
 5. Ofiarodawcy anonimowi.

ZARZĄD ZESPOŁU

Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas – ks. Proboszcz Mikołaj Graja
Z-ca Przewodniczącego – Wiesława Kostrzewa
Sekretarz – Kinga Pielin
Skarbnik – Halina Gościewska