MARSZ dla ŻYCIA

W niedzielę, dnia 26 maja 2024 roku ulicami Poznania przejdzie Marsz dla życia, któremu towarzyszyć będzie hasło: BĄDŹMY RAZEM. Jest to wydarzenie cykliczne organizowane przez Archidiecezję Poznańską.

Przejście ulicami Poznania pod katedrę poznańską na Ostrowie Tumskim ma przypomnieć, że życie ludzkie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawdę o godności i poszanowaniu dla rodziny, która jest związkiem mężczyzny i kobiety otwartych na przyjęcie daru potomstwa.

Program Marszu dla Życia:

13:00 – Msza Święta – kościół oo. Dominikanów;

14:00 – Marsz dla Życia wyruszy z placu Adama Mickiewicza

15:30 – Rozpoczęcie festynu przy Katedrze

18:30 – Koncert Arki Noego

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/marszdlazycia

Stanowisko Rady Stałej KEP w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

VIII KONCERT MUZYKI PASYJNEJ

Zapraszamy na Koncert Muzyki Pasyjnej jak co roku w Wielkim Poście. W tym roku w niedzielę 17 III o godz. 17.00 zostanie wykonany przez orkiestrę Fundacji Akademii Muzyki Dawnej utwór Luigi Boccheriniego „Stabat Mater”. Wstęp wolny. ZAPRASZAMY

Podsumowanie roku 2023 i odwiedzin duszpasterskich

Kiedy prawie 12 lat temu powstawała nasza parafia to wg urzędu miasta zameldowanych na naszym terenie było ok. 5400 osób, co nie jest równe z liczbą parafian, których jest na pewno mniej /dla nas liczą się rzeczywiście zamieszkali/.

Obecnie zameld. ok 5000, a rzeczywiście mieszka ok. 4500.

Msza św. niedzielna to ok. 960 – 990 osób, czyli 20 % mieszkańców

Komunii św. rozdanych w minionym roku ok 50.000 (statystycznie ok. 75 % z uczestniczących w Mszy św. przyjmuje Komunie św.)

Chrztów 17 (w tym 3 spoza) 2021 – 23     2022 – 12   

Zmarło  45                    2021 – 67     2022 – 54

Różnica co roku ok 35 osób x 11,5 lat = prawie 400 osób

Średnia wieku – mocno powyżej normy dla Lubonia, ale także i Polski.

I Komunia św. 34 dzieci (2 grupy), w poprzednich latach zawsze powyżej 40

Bierzmowanie 26 osób   2021-15     2022-25

Małżeństwo 0 (zapowiedzi 4)

2021 – 2 (zap. 17)          2022 – 4 (zap. 9) prognoza: 2024 – 1 (w tygodniu po kazaniu podsumowującym zgłosili się chętni)

Chorzy: co miesiąc ok. 16-18 osób starszych lub chorych, a szafarze NS w niedzielę do 10 osób

Zachęcam, aby namówić i zadbać o osoby starsze w naszych domach (chory na ciele idziemy do lekarza, a o duszy zapominamy). To nie wiąże się z jakimikolwiek pieniędzmi /można, ale nie trzeba/.

Najważniejsze sprawy jakie przeżyliśmy w 2023 r. to:

– rekolekcje wielkopostne i adwentowe (filmowe) – uczest. w sumie ok 400 osób.

– pielgrzymki do Smolic, Lichenia, Częstochowy, Markowej

– ustawiliśmy nabożeństwa i duszpasterstwo w nowej sytuacji – po pandemii

– codziennie odmawiany różaniec o g. 17.30 w intencji parafii

– 3x w roku Jerycho Różańcowe i adoracja w ciszy

– koncert muzyki pasyjnej

Czas kolędy związanej z Bożym Narodzeniem 2023 dobiegł końca. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za ten czas. Odwiedziłem w grudniu i styczniu wraz z o. Waldemarem ok. 375 rodzin z czego się bardzo cieszę /bylibyśmy w stanie odwiedzić jeszcze trochę więcej rodzin, ale nie było chętnych/ w 2023 r. – 25 rodzin więcej. W lutym jeszcze kilka kolęd będzie.

Dziękuję tym, którzy tak ustawili lub przesunęli kolędę u siebie w domu, aby móc spotkać się w pełnym gronie rodzinnym. Muszę powiedzieć, że cały czas jeszcze kolęduję w pojedynczych domach i cieszę się tym. Byli także tacy, którzy po 4 latach otworzyli mi drzwi swojego mieszkania, ale byli tacy, którzy po raz pierwszy przyjęli kolędę od 10 lat i bardzo im dziękuję. Przyjdę w dowolnym terminie odwiedzić Was w domach, pomodlić się i porozmawiać (tradycyjnie w okresie BN, ale można też latem).

Tematy poruszane na kolędzie:

grupy duszpasterskie: Żywy Różaniec, Caritas, Rycerze JP II, służba liturgiczna. Zapraszamy

– budowa domu parafialnego /złożyliśmy prośbę o pozwolenie na budowę/ – może uda się rozpocząć na jesień

– w kościele ołtarze boczne /problem ze znalezieniem marmuru takiego jak ołtarz główny/ i figura św. Antoniego oraz witraże w prezbiterium

pielgrzymki parafialne /wielu chciałoby pozwiedzać nasz kraj: Licheń, Częstochowa (1 dzień), sanktuaria maryjne płn-wsch Polski (3 dni), Świebodzin, Rokitno

– w 2024 r. 2x Jerycho Różańcowe i 2x adoracja w ciszy

Kończąc bardzo dziękuję za te ponad 4,5 roku, za ofiary kolędowe – 30 tys. zł (św. Ant. i witraże), za poczęstunki, za życzliwość i wyrozumiałość w stosunku do mnie, za wszelką pomoc. Bóg postawił Wam takiego duszpasterza w Waszej wspólnocie, zdaję sobie sprawę, że mam wady i nie jestem doskonały.

św. Jan Paweł II powiedział: „Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek”. Bądźmy wdzięczni Bogu za członków naszych rodzin, za sąsiadów z bloków, znajomych, przyjaciół, za współparafian spotykanych w naszym parafialnym wieczerniku. Żyjmy z wdzięcznością i miłością każdego dnia. Tego Wam i sobie życzę. Amen.

SZKOŁA LITURGII dla każdego

Zapraszamy do „Szkoły liturgii dla każdego”. Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich wiernych, którzy mają potrzebę zdobycia wiedzy pomocnej w lepszym przeżywaniu liturgii Mszy Świętej. „Szkoła liturgii” to cykl dziewięciu comiesięcznych sesji wykładowych dotyczących liturgii. Podczas każdej sesji będzie można wysłuchać dwóch 45 min. wykładów. Miejscem każdej sesji „Szkoły liturgii” będzie aula Szkoły katolickiej przy ul. Głogowskiej 92 w Poznaniu. Inicjatywa cieszy się honorowym patronatem ks. Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Więcej informacji, szczegółowy harmonogram i formularz zapisowy na stronie: www.liturgia.archpoznan.pl.

SZKOŁA KATECHISTÓW

Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej została erygowana 15 maja 2010 r. przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Celem Szkoły jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach. Szkoła działa we współpracy z Wydziałem Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Poznaniu.
Formacja w Szkole Katechistów obejmuje formację podstawową i permanentną (stałą) katechistów. Odbywa się ona w ramach wyznaczonych spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego przez kandydatów w parafiach.

Formacja podstawowa z jednej strony dąży do pogłębienie formacji duchowej  w oparciu o systematyczną pracę nad sobą
i pogłębienie ducha apostolskiego oraz wprowadzanie i pogłębienie podstawowych prawd wiary Kościoła katolickiego. Z drugiej strony wprowadza katechistów w metodę pracy z dorosłymi (metodykę katechezy dorosłych).

Formacja permanentna katechistów dokonuje się w ramach spotkań pogłębiających poszczególne zagadnienia szczegółowe.

Szczegóły dotyczące zapisów na nowy rok znajdziesz: http://www.katecheza.pl/zapisy

STUDIUM RODZINY

Archidiecezjalne Studium Rodziny skierowane jest ono do osób, które chcą zaangażować się w duszpasterskie działania na rzecz narzeczonych, małżeństw i rodzin, zarówno na szczeblu diecezjalnym (w ramach działań Duszpasterstwa Rodzin), jak i w pracy parafialnej, pomagając proboszczom w pracy duszpasterskiej z małżonkami. Studium Rodziny otwarte jest również dla osób, szukających osobistego pogłębienia swojej wiedzy i formacji małżeńskiej.

Szczegóły dotyczące studium i zapisy na nowy rok znajdziesz: https://www.dr.archpoznan.pl/wydarzenie/studium-rodziny-2023-2024/

Jak przyjmować Komunię Św. na rękę ?

Wskazówki:

  1. Komunię świętą na rękę przyjmuje się w pozycji stojącej, nie należy klękać.
  2. Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta (kapłan składa wówczas hostię na lewej ręce, a wierny prawą wkłada komunikant do ust).
  3. Nie sięgamy sami po komunikant; czekamy aż kapłan położy nam hostię na rękę.
  4. Obie dłonie należy wyciągnąć na wysokości klatki piersiowej/ramion, aby szafarz mógł je bez problemu dostrzec.
  5. Przed spożyciem komunii nie należy jej całować.
  6. Komunikant trzeba koniecznie włożyć do ust przy kapłanie – nie można odchodzić z komunią świętą na ręce.
  7. Po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszej dłoni nie zostały jeszcze jakieś okruchy, cząstki konsekrowanej hostii. Jeżeli tak, to należy je również spożyć.