Służba Liturgiczna

W naszej parafii jest obecnie około 35 ministrantów i grupa ciągle się powiększa. Są podzieleni na dwie grupy wiekowe. Mają oni swoje zbiórki naprzemiennie we wtorki po wieczornej Mszy św. Służbę swoją pełnią w zastępach niedzielnych rotacyjnie, oraz w ciągu tygodnia według wyznaczonych przez siebie terminów. Ministrantami w pierwszym roku istnienia parafii opiekował się p. Przemysław Czapracki, później kolejni księża pracujący w parafii (ks. Szczepan Łakomy i ks. Krystian Gramza). Obecnie Służbą Liturgiczną opiekuje się ks. Proboszcz.

Data

2 I

9 I

16 I

23 I

30 I

6 II

13 II

20 II

27 II

6 III

13 III

20 III

27 III

3 IV

Grupa 1

13

10

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

13

10

Grupa 2

10

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

Grupa 3

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

13

10

11.30

13