Służba Liturgiczna

W naszej parafii jest obecnie około 35 ministrantów i grupa ciągle się powiększa. Są podzieleni na dwie grupy wiekowe. Mają oni swoje zbiórki naprzemiennie we wtorki po wieczornej Mszy św. Służbę swoją pełnią w zastępach niedzielnych rotacyjnie, oraz w ciągu tygodnia według wyznaczonych przez siebie terminów. Ministrantami w pierwszym roku istnienia parafii opiekował się p. Przemysław Czapracki, później kolejni księża pracujący w parafii (ks. Szczepan Łakomy i ks. Krystian Gramza). Obecnie Służbą Liturgiczną opiekuje się ks. Proboszcz.