PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCOWY

Zapraszamy na nab. różańcowe od poniedziałku do soboty o g. 17.30, a w niedzielę ok. g. 8.45. Dzieci zapraszamy szczególnie na różaniec we wtorki i czwartki.

Będziemy modlić się o pokój na świecie, a także w intencji synodu (trwającej sesji synodalnej, a zwłaszcza polskiej delegacji) trwającego w Rzymie.