header photo

Ogłoszenia różne (varia)


Zdjęcia z I Komunii Św. 2019 z kościoła i grupowe.Zdjęcia z I Komunii Św. 2017 z kościoła i grupowe.


 • Ksiądz proboszcz zaprasza wszystkich parafian, który chcieliby się włączyć do liturgii, czyli wszystkich byłych lektorów, psalmistów, ministrantów, chętnych do czytania modlitwy powszechnej oraz do niesienia darów podczas mszy świętej. Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty po każdej mszy św. w zakrystii.
 • W naszej parafii uroczystość I-wszej Komunii Świętej będzie się odbywać zawsze w pierwszą niedzielę maja, bez względu na wypadające w tym dniu święto, czyli następny termin wypada w dniu 6.05.2018 godz. 10:oo
 • Sakrament chrztu św. udzielany jest:
  - w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy Św. o godz. 19.oo
  - w trzecią niedziele miesiąca na Mszy Św. o godz. 15.oo.

  Wymagane dokumenty:
  - akt urodzenia dziecka (w przypadku małżeństw niesakramentalnych pełny akt urodzenia, nie skrócony);
  - świadectwo ślubu kościelnego (w przypadku małżeństw niesakramentalnych akt kontraktu cywilnego);
  - zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że są wiarygodnymi świadkami wiary i mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego;
  - zaświadczenie o uczestnictwie w nauce przed chrztem;

  Rodzicem chrzestnym nie może być:
  - osobą niewierzącą lub niepraktykującą (musi być osobą głęboko wierzącą). Dlatego do roli rodziców chrzestnych nie dopuszcza się osób żyjących w związkach niesakramentalnych (ślub cywilny, konkubinat) lub np. uczniów szkoły średniej niechodzących na religię.
  - osobą żyjącą w tzw. trwałej okazji do grzechu (czyli np. narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem)
  - osoba mająca mniej niż 16 lat (choć biskup diecezjalny lub proboszcz mogą dopuścić wyjątek w uzasadnionym przypadku)
  - ojciec lub matka przyjmującego chrzest
  - osoba obłożony karą kościelną
  Kandydat musi być katolikiem po I Komunii Świętej oraz bierzmowaniu.
  Kandydaci na chrzestnych winni przedstawić ze swojej parafii zaświadczenie od swojego duszpasterza, że taką funkcję mogą pełnić (a nie zaświadczenie, że byli chrzczeni czy bierzmowani).

 • Kodeks Prawa Kanonicznego o rodzicach chrzestnych:
  Kanon 872
  Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
  Kanon 873
  Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
  Kanon 874
  § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
  § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.