header photo

Intencje mszalne 12 - 20.10.2019 r.Sobota 12 X
19.00 Za ¶p. Helenę, Józefa i Bronisława Szymanowskich, Joannę, Czesławę i Antoniego Koniecznych, Joannę Żuchowsk±

Niedziela 13 X - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 Za ¶p. Jerzego Ellmanna w 22 r. ¶m.
10.00 Za ¶p. Mariannę, Józefa i Henryka Szymczaków, Rozalię, Jadwigę i Edmunda Wojtczaków
12.00 Za ¶p. Teresę i Władysława Antczaków, Irenę Pilarsk±, Jadwigę i Andrzeja Kotlińskich
15.00 Za ¶p. Zbyszka Grudniaka w 14 r. ¶m. i Heliodora Gałkę w 11 r. ¶m
21.00 Za ¶p. Aleksandra Weissa - int. od wnuków z rodzin±

Poniedziałek 14 X
7.00 Z podziękowaniem Panu Bogu i Maryi za przeżyte 55 lat małżeństwa Zdzisławy i Janusza, za wszystkie łaski otrzymane w ci±gu tych lat, z pro¶b± o dalsz± opiekę nad cał± rodzin±
18.00 Za ¶p. Mariana Łbik - int. od córki z rodzin±

Wtorek 15 X - ¶w. Teresy od Jezusa dziewicy i doktora Ko¶cioła
7.00 Za ¶p. Adama Sroczyńskiego
18.00 Za ¶p. Stefana, Stanisławę, Barbarę, Małgorzatę, Edmunda i Sławomira ¦liwów, Zygmunta, Anielę, Kazimierza, Andrzeja i Marka Nowaków, Irenę i Sylwestra Jankowskich

¦roda 16 X - ¶w. Jadwigi ¦l±skiej
7.00 Za ¶p. Helenę i Adama Iczakowskich
18.00 Za otrzymane łaski i z pro¶b± o Boże błogosławieństwo dla Ireny i Bogusława oraz ich dzieci

Czwartek 17 X - ¶w. Ignacego Antiocheńskiego biskupa i męczennika
7.00 Za ¶p. Włodzimierza Balcerka - int. od żony i syna z rodzin±
18.00 Za ¶p. Krystiana Zimmer w 6 r. ¶m. - int. od mamy i dziadków

Pi±tek 18 X - ¶w. Łukasza ewangelisty
7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 85 r. urodzin Marka Niczke z pro¶b± o dalsze Boże błogosławieństwo - int. od syna z rodzin±
18.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla całej rodziny i rodzeństwa Teresy

Sobota 19 X
7.00 Za ¶p. Helenę Przybył int. od Krystyny i Józefa Kachel, Wiesławy Kozak i Karoliny Sydor
19.00 Za ¶p. Helenę i Mieczysława Ludwikowskich, Bogumiła, Pawła i Annę Narożniak oraz zm. z rodz. Ludwikowskich, Lubańskich i Narożniaków

Niedziela 20 X - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
8.00 Za zmarłych kapłanów
10.00 Z pro¶b± o zdrowie dla Barbary i całej rodziny
12.00 Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski z okazji 55 r. ¶lubu Janiny i Piotra oraz 24 r. ¶lubu Sabiny i Tadeusza z pro¶b± o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i całej rodziny
15.00 Za ¶p. Henryka Wiktorskiego, Genowefy Krzyżanowskiej i zm. z rodzin
+ chrzest Marcel Połomski
21.00 Za ¶p. Brygidę i Gerarda Wiedermann, Mariannę i Jana Kulling i zm. z rodziny oraz dusze w czy¶ćcu pokutuj±ce