XXXI Niedziela Zwykła – 30 X 2022r.

O dzisiaj /niedzieli 30 X/ zmiana czasu z letniego na zimowy, więc msze św. wieczorną w niedzielę zamiast o 21.00 odprawiamy o g. 19.00.

Zapraszamy na ostatnie nab. różańcowe w niedzielę o 8.45 i w poniedziałek o g. 17.30.

Dzieci, które uczestniczyły w nab. różańcowych, i zebrały całą wyklejankę, prosimy, aby dostarczyły ją podpisaną do zakrystii. Otrzymają nagrody.

We wtorek 1 XI uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w każdą niedzielę oprócz mszy św. o 13.00 /+ poniedziałek o g. 18.00/. W Luboniu na cmentarzu komunalnym msza św. o godz. 12.00, a na cmentarzu parafialnym o godz. 15.00.

W środę 2 XI wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 18.00. Msza św. o godz. 18.00 w intencji wszystkich zmarłych parafian od 2 XI 2021r. do 1 XI 2022r. Zapraszamy rodziny tych zmarłych, zapalimy symboliczne znicze pamięci i polecimy ich Miłosiernemu Bogu.

Kartki na wymienianki zostały wyłożone na stoliku z tyłu kościoła. Wymienianki roczne przyjmujemy w Biurze Parafialnym (zmiana nastąpi za 2 tygodnie w niedzielę 13 XI), a wymienianki jednorazowe z dobrowolną ofiarą proszę wrzucać do skrzynki w kaplicy Matki Bożej. Odmawiamy je w tym tygodniu w środę i czwartek po wszystkich mszach św., a w piątek i w sobotę tylko po wieczornej mszy św.

W minionym tygodniu odszedł od nas: śp. Krzysztof Gawałek z ul. Żabikowskiej 62k /pogrzeb odbył się w piątek/. Dobry Jezu a nasz Panie…

W tym tygodniu:

1 czwartek miesiąca: adoracja Najśw. Sakramentu z okazją do spowiedzi św. od g. 17.00 do 18.00, różaniec, a potem msza św. z wymieniankami /w ramach spotkania członków Żywego Różańca/,

1 piątek miesiąca /adoracja Najśw. Sakr. po rannej mszy św. do godz. 9.00 i od g. 15.00 do 18.00, o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego, spowiedź św. od g. 16.30 do 18.00/, Odwiedziny chorych z sakramentami od godz. 9.00 /warto pomyśleć o osobach dawno nie wychodzących z domu/,

1 sobota miesiąca – po rannej mszy św. nab. do Matki Bożej.

Nowe informacje dla kandydatów do bierzmowania na tablicy ogłoszeń.

Prasa katolicka do nabycia w kaplicy Matki Bożej: „Przewodnik Katolicki” z modlitewnikiem (9,5 zł). Można nabywać także Kalendarzyk katolicki /z telefonami, adresami i godzinami mszy św. w okolicznych parafiach/ (12,5 zł) oraz flagi państwowe, kościelne i maryjne (10 zł). Dzieci do odbioru mają w zakrystii „Ziarenka” z ewangelią i zadaniami do zrobienia.

Wolontariuszki Caritas będą rozprowadzać kalendarze adwentowe od środy 2 XI /koszt 14 zł/.

Serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ” za złożone OFIARY na utrzymanie kościoła, na kwiaty i za wszelkie wyrazy życzliwości. Za tydzień gościmy kleryka z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, który powie do nas słowo i zbierze ofiary na utrzymanie tej uczelni.

Wszystkim solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej.