header photo

Ministranci


W naszej parafii jest obecnie około 40 ministrantów i grupa ciągle się powiększa. Są podzieleni na dwie grupy wiekowe. Mają oni swoje zbiórki naprzemiennie we wtorki po wieczornej Mszy św. Służbę swoją pełnią w zastępach niedzielnych rotacyjnie, oraz w ciągu tygodnia według wyznaczonych przez siebie terminów. Ministrantami w pierwszych latach istnienia parafii opiekował się Pan Przemysław Czapracki a obecnie opiekę objął Ksiądz Krystian Gramza który pełni w naszej parafii funkcję wikariusza.