ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE :)

MIŁYM GOŚCIOM I NASZYM DROGIM PARAFIANOM !!

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci pomnażał w Was wiarę, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom. „SZCZĘŚĆ BOŻE”.

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy  Lament » Zmartwychwstanie Pana Jezusa – katecheza

OŚWIADCZENIE GENERAŁA ZAKONU RYCERZY JANA PAWŁA II

Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Wikipedia, wolna encyklopedia

STANOWISKO ZAKONU RYCERZY JANA PAWŁA II

Odnosząc się do najnowszych doniesień medialnych opisujących fakt, że „Rycerz Jana Pawła II był pedofilem”, pragniemy stwierdzić, że:

1. Rycerze Jana Pawła II potępiają wszelkie grzechy, nadużycia wobec innych ludzi. Szczególny wstręt i obrzydzenie budzą w nas czyny o charakterze pedofilskim. Zdecydowana większość Rycerzy Jana Pawła II to mężowie i ojcowie rodzin. Staramy się, przykładnie wypełniać nasze powołanie do małżeństwa i ojcostwa inspirując się coraz bardziej aktualnym nauczaniem Świętego Jana Pawła Wielkiego.

2. Bohaterem ostatnich doniesień prasowych jest nasz Brat Rycerz z Komandorii Poznańskiej, Prowincji Polskiej Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Przystąpił do naszego Bractwa dwa lata temu, 11 listopada 2018 roku. Nie ujawnił on – ani Kapelanom swojej Chorągwi (zarówno poprzedniemu jak i obecnemu Księdzu Proboszczowi) ani władzom Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, ani nawet najbliższym Braciom Rycerzom – żadnych faktów, które mogłyby wzbudzać jakiekolwiek podejrzenia co do „ciemnych kart” jego życiorysu. Wręcz przeciwnie był on postrzegany przez najbliższe otoczenie jako przykładny katolik, dzielnie zmagający się od urodzenia z porażeniem mózgowym.

3. Bracia Rycerze oraz władze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II dowiedzieli się o zatrzymaniu a następnie o tymczasowym aresztowaniu naszego Brata Rycerza we wrześniu tego roku od jego najbliższej rodziny. Dowiedzieliśmy się także, że zarzucany naszemu współbratu czyn ma charakter pedofilski i dotyczy zdarzeń sprzed siedemnastu lat. Dowiedzieliśmy się także, że nasz współbrat przyznał się do zarzucanego czynu i wyraził skruchę i szczery żal przed prokuratorem. Za zgodą rodziny nasi współbracia prawnicy podjęli się obrony naszego podejrzanego współbrata. Niestety do dzisiaj nie uzyskali zgody na widzenie z podejrzanym. A zgodę na dostęp do części zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie uzyskali dopiero kilka dni temu. Uważamy, że każdy ma prawo do obrony – nawet jeśli popełnił najbardziej ohydne czyny – które winno służyć zapewnieniu uczciwego procesu i sprawiedliwej karze.

4. Już w pierwszych dniach października Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II zawiesił naszego podejrzanego współbrata w prawach Rycerza Jana Pawła II i nakazał postępowanie mające na celu zbadanie sprawy i – jeśli hańbiące zachowania się potwierdzą – wykluczenie winnego współbrata z szeregów Rycerzy Jana Pawła II.

ZAKON RYCERZY JANA PAWŁA II

Warszawa, we wspomnienie Św. Juan’a Diego, 9 grudnia AD 2020

Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele

Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele powstał w Poznaniu. Punkt jest do dyspozycji osób pełnoletnich z regionu zachodniej i północnozachodniej Polski.

Odpowiednio przeszkoleni konsultanci, głównie świeccy, są gotowi przyjąć i z szacunkiem wysłuchać każdą osobę, udzielić odpowiedniej informacji i wsparcia w podjęciu adekwatnych dla danej sytuacji działań. Będą też udzielali pomocy w nawiązaniu kontaktu z prawnikiem, psychologiem lub duszpasterzem, w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Udzielenie wsparcia i pomocy będzie podejmowane z poszanowaniem godności oraz z zachowaniem dyskrecji. Do punktu konsultacyjnego można zgłosić się na rozmowę osobiście lub uczynić to telefonicznie.

Dyżury odbywają się w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00
począwszy od 16 września 2020 roku.
Telefon: 693 700 645
Adres mailowy: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl

Więcej informacji znajdzie się na http://archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny

Punkt oferuje pomoc psychologiczną, prawną i duszpasterską.