Bierzmowanie

Cykl przygotowania do bierzmowania trwa 2 lata i zasadniczo odbywa się w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej. Oczywiście każdy przygotowujący wraz z rodzicami, katechistami i księdzem może wydłużyć sobie okres przygotowania według własnej potrzeby.

  • Obecnie 1 etap spotkania prowadzą katechiści (odpowiedzialnym jest ks. Proboszcz).
  • Obecnie 2 etap przygotowania, czyli najczęściej kl. 8 ma spotkania z ks. Proboszczem.

———————————————————————————————

INFORMACJE etap 1:

SPOTKANIE w listopadzie w kościele.

Należą do tego etapu: osoby, które wypisane są na tablicy ogłoszeń

Przygotowanie ma 2 równoległe formacje: duchową /msza św. niedzielna, nabożeństwa, SPOWIEDŹ (minimalnie co 2 miesiące)/ oraz naukową /spotkania co miesiąc/.

Przypominam, że do 10 XI każdy musi przystąpić do spowiedzi św. „na rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania”.

Przypominam, że w październiku każdy musi uczestniczyć przynajmniej 3 razy w nab. różańcowych /po nabożeństwie podchodzi do ks. proboszcza, aby potwierdził obecność w dzienniczku/.

INFORMACJE etap 2:

SPOTKANIE w listopadzie w kościele.

Należą do tego etapu: osoby, które wypisane są na tablicy ogłoszeń.

Przygotowanie ma 2 równoległe formacje: duchową /msza św. niedzielna, nabożeństwa, SPOWIEDŹ (minimalnie co 2 miesiące)/ oraz naukową /spotkania co miesiąc/.

Przypominam, że do 10 XI każdy musi przystąpić do spowiedzi św. „na rozpoczęcie przygotowania do bierzmowania”.

Przypominam, że w październiku każdy musi uczestniczyć przynajmniej 3 razy w nab. różańcowych /po nabożeństwie podchodzi do ks. proboszcza, aby potwierdził obecność w dzienniczku/.

DODATKOWE ZADANIE DOMOWE 🙂

– październik: proszę obejrzeć filmiki

* https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0&t=61s   (Trzyminutowy Katechizm nr 68)

* https://www.youtube.com/watch?v=UjLaPx9cBJc   (Trzyminutowy Katechizm nr 69)

Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości lub czegoś nie rozumie to proszę przyjść i pytać !!!!

 ———————————————————————————————-

  • Osoby dorosłe, które chciałyby przygotowywać się do bierzmowania proszone są o zgłoszenie się do ks. Proboszcza w Biurze Parafialnym.