Bierzmowanie

Cykl przygotowania do bierzmowania trwa 2 lata i zasadniczo odbywa się w klasie 7 i 8 szkoły podstawowej. Oczywiście każdy przygotowujący wraz z rodzicami, katechistami i księdzem może wydłużyć sobie okres przygotowania według własnej potrzeby.

  • Obecnie 1 etap spotkania prowadzą katechiści (odpowiedzialnym jest ks. Proboszcz).
  • Obecnie 2 etap przygotowania, czyli najczęściej kl. 8 ma spotkania z ks. Proboszczem.

NIGDY NIKOGO NIE WYRZUCAMY Z PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA. JEDYNIE WYDŁUŻAMY MU CZAS PRZYGOTOWANIA.

—————————————————————————————————-


INFORMACJE etap 1:

Przygotowanie ma 2 równoległe formacje: duchową /msza św. niedzielna, nabożeństwa, SPOWIEDŹ (minimalnie co 2 miesiące)/ oraz naukową /spotkania co miesiąc/.

ROZPOCZYNAMY przygotowanie do bierzmowania: spotkanie we wtorek 4 X o g. 16.30 w kosciele.

PRZYPOMINAM:

– przynosimy do wtorku 4 X wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi i podpisami rodziców i kandydata

– uczestniczymy w nab. różańcowych /poniedziałek – sobota/ godz. 17.30 (min. 3 razy), po nabożeństwie podchodzimy do zakrystii, aby ksiądz podpisał nam obecność (wcześniej wpisujemy datę).

– przystępujemy do spowiedzi św. /min. 1 raz na 2 miesiące/, czyli teraz „na początku przygotowania” (październik) – po spowiedzi podajemy księdzu dzienniczek, aby podpisał

INFORMACJE etap 2:

SPOTKANIA: grupa 2A we wtorek 11 IX o godz. 16.30, a grupa 2B w środę 19 IX o godz. 18.45 /podział i przynależność do grup wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w kościele/.

PRZYPOMINAM:

– jeśli ktoś nie wymienił dzienniczka na nowy – zgłasza się do ks. proboszcza

– uczestniczymy w nab. różańcowych /poniedziałek – sobota/ godz. 17.30 (min. 3 razy), po nabożeństwie podchodzimy do zakrystii, aby ksiądz podpisał nam obecność.

– przystępujemy do spowiedzi św. /min. 1 raz na 2 miesiące/, czyli wrzesień lub październik – po spowiedzi podajemy księdzu dzienniczek, aby podpisał

– można zamieniać grupy według swoich planów – ważne, aby uczestniczyć w jednym z tych dwóch spotkań.

DODATKOWE ZADANIE DOMOWE 🙂

październik: proszę obejrzeć filmiki

* https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0&t=61s   (Trzyminutowy Katechizm nr 68)

* https://www.youtube.com/watch?v=UjLaPx9cBJc   (Trzyminutowy Katechizm nr 69)

listopad: proszę obejrzeć filmiki

* https://www.youtube.com/watch?v=gp_iEdFQ18s (Trzyminutowy Katechizm nr 10)

* https://www.youtube.com/watch?v=Y3r93HbCKPs (Trzyminutowy Katechizm nr 11)

grudzień: proszę obejrzeć filmiki

*  https://www.youtube.com/watch?v=jzBldkH4HCE  (Trzyminutowy Katechizm nr 27)

* https://www.youtube.com/watch?v=QTkg2FSsvMA  (Trzyminutowy Katechizm nr 30)

luty: proszę obejrzeć filmik

* https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw (Trzyminutowy Katechizm nr 44)

marzec: proszę obejrzeć filmik

* https://www.youtube.com/watch?v=wT1VqBoKeFk&t=2s (Trzyminutowy Katechizm nr 53)

kwiecień: proszę obejrzeć filmik

* https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g (Trzyminutowy Katechizm nr 37)

Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości lub czegoś nie rozumie to proszę przyjść i pytać !!!!

INFORMACJE etap 3:

SPOTKANIA zakończyliśmy, rozmowy odbyte, choć nie wszyscy przyszli, lub mieli jeszcze przyjść powtórnie i zrezygnowali niestety.

Należą do tego etapu na dzień 5 IX:

– osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę podsumowującą z ks. proboszczem:

Marcin Bartczak                Natalia Bednarek              Kornelia Filakiewicz

Julian Gazda                     Igor Januszewski              Katarzyna Juchacz

Amelia Karcz                     Milena Kozak                    Juliusz Kubicki

Marta Kwiatkowska           Kamil Marek                     Marta Michalak

Julia Mikołajczak               Oliwia Mroczyńska            Jagoda Najderek

Bartosz Pawlicki                Brajan Szajek                   Wojciech Szymkowiak

Wiktoria Vladescu             Nikola Zys                        Maciej Rosołek

Mikołaj Jabłoński

PLAN OSTATECZNEGO PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA:

  • Zebranie dla rodziców młodzieży bierzmowanej w piątek 23 IX g. 18.00
  • Spotkanie wrześniowe (modlitwa + informacje) we wtorek 27 IX g. 18.00
  • 1 Próba przygotowująca do bierzmowania w środę 12 X g. 18.45 /przynosimy na kartce dane świadków: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kto to dla mnie jest – np. chrzestna/
  • 2 Próba przygotowująca do bierzmowania w poniedziałek 24 X g. 18.45
  • Spowiedź św. przed bierzmowaniem we wtorek 25 X g. 18.30
  • BIERZMOWANIE w czwartek 27 X o godz. 17.00

WSZYSTKIE SPOTKANIA SĄ OBOWIĄZKOWE !!

———————————————————————————————-

  • Osoby dorosłe, które chciałyby przygotowywać się do bierzmowania proszone są o zgłoszenie się do ks. Proboszcza w Biurze Parafialnym.