ZMIANA GODZIN MSZY ŚW. NIEDZIELNYCH

Od 1 I 2022r. msze św. w niedzielę odprawiane będą o godz.:

8.00, 10.00, 11.30 /msza św. z udziałem dzieci/, 13.00 /chrzty/ oraz 19.00 /w okresie zimowym/ lub 21.00 /w okresie letnim/.