OŚWIADCZENIE GENERAŁA ZAKONU RYCERZY JANA PAWŁA II

Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Wikipedia, wolna encyklopedia

STANOWISKO ZAKONU RYCERZY JANA PAWŁA II

Odnosząc się do najnowszych doniesień medialnych opisujących fakt, że „Rycerz Jana Pawła II był pedofilem”, pragniemy stwierdzić, że:

1. Rycerze Jana Pawła II potępiają wszelkie grzechy, nadużycia wobec innych ludzi. Szczególny wstręt i obrzydzenie budzą w nas czyny o charakterze pedofilskim. Zdecydowana większość Rycerzy Jana Pawła II to mężowie i ojcowie rodzin. Staramy się, przykładnie wypełniać nasze powołanie do małżeństwa i ojcostwa inspirując się coraz bardziej aktualnym nauczaniem Świętego Jana Pawła Wielkiego.

2. Bohaterem ostatnich doniesień prasowych jest nasz Brat Rycerz z Komandorii Poznańskiej, Prowincji Polskiej Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Przystąpił do naszego Bractwa dwa lata temu, 11 listopada 2018 roku. Nie ujawnił on – ani Kapelanom swojej Chorągwi (zarówno poprzedniemu jak i obecnemu Księdzu Proboszczowi) ani władzom Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, ani nawet najbliższym Braciom Rycerzom – żadnych faktów, które mogłyby wzbudzać jakiekolwiek podejrzenia co do „ciemnych kart” jego życiorysu. Wręcz przeciwnie był on postrzegany przez najbliższe otoczenie jako przykładny katolik, dzielnie zmagający się od urodzenia z porażeniem mózgowym.

3. Bracia Rycerze oraz władze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II dowiedzieli się o zatrzymaniu a następnie o tymczasowym aresztowaniu naszego Brata Rycerza we wrześniu tego roku od jego najbliższej rodziny. Dowiedzieliśmy się także, że zarzucany naszemu współbratu czyn ma charakter pedofilski i dotyczy zdarzeń sprzed siedemnastu lat. Dowiedzieliśmy się także, że nasz współbrat przyznał się do zarzucanego czynu i wyraził skruchę i szczery żal przed prokuratorem. Za zgodą rodziny nasi współbracia prawnicy podjęli się obrony naszego podejrzanego współbrata. Niestety do dzisiaj nie uzyskali zgody na widzenie z podejrzanym. A zgodę na dostęp do części zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie uzyskali dopiero kilka dni temu. Uważamy, że każdy ma prawo do obrony – nawet jeśli popełnił najbardziej ohydne czyny – które winno służyć zapewnieniu uczciwego procesu i sprawiedliwej karze.

4. Już w pierwszych dniach października Generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II zawiesił naszego podejrzanego współbrata w prawach Rycerza Jana Pawła II i nakazał postępowanie mające na celu zbadanie sprawy i – jeśli hańbiące zachowania się potwierdzą – wykluczenie winnego współbrata z szeregów Rycerzy Jana Pawła II.

ZAKON RYCERZY JANA PAWŁA II

Warszawa, we wspomnienie Św. Juan’a Diego, 9 grudnia AD 2020