BEATYFIKACJA

Dnia 12 września 2021 r. w Warszawie odbędzie się beatyfikacja ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.